بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


پشتیبانی فنی

کل شبکه

بخش مالی

سوالات و مشاوره در مورد خرید سرویس و صورت حساب ها

صندوق انتقادها و پیشنهادها

هر گونه پیشنهاد و یا انتقادی جهت بالا بردن کیفیت خدمات هاستان دارید در این قسمت با ما در میان بگذارید