1 گیگابایت NVMe
118,500تومان ماهانه
رم 1 گيگابايت
پردازنده 2 هسته ای
فضاي هارد 30 گيگ NVMe
پهناي باند 1 GBit/s
ترافيک نامحدود
ديتاسنتر آسیاتک برج میلاد
2 گیگابایت NVMe
195,400تومان ماهانه
رم 2 گيگابايت
پردازنده 2 هسته ای
فضاي هارد 55 گيگ NVMe
پهناي باند 1 GBit/s
ترافيک نامحدود
ديتاسنتر آسیاتک برج میلاد
4 گیگابایت NVMe
265,900تومان ماهانه
رم 4 گيگابايت
پردازنده 3 هسته ای
فضاي هارد 75 گيگ NVMe
پهناي باند 1 GBit/s
ترافيک نامحدود
ديتاسنتر آسیاتک برج میلاد
6 گیگابایت NVMe
364,600تومان ماهانه
رم 6 گيگابايت
پردازنده 4 هسته ای
فضاي هارد 95 گيگ NVMe
پهناي باند 1 GBit/s
ترافيک نامحدود
ديتاسنتر آسیاتک برج میلاد
8 گیگابایت NVMe
449,200تومان ماهانه
رم 8 گيگابايت
پردازنده 5 هسته ای
فضاي هارد 105 گيگ NVMe
پهناي باند 1 GBit/s
ترافيک نامحدود
ديتاسنتر آسیاتک برج میلاد