نمایندگی دایرکت ادمین ایران 5 گیگابایت
32,800تومان ماهانه
فضا 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل محبوب DirectAdmin
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
گارانتی برگشت وجه برای ۷ روز
نمایندگی دایرکت ادمین ایران 10 گیگابایت
37,500تومان ماهانه
فضا 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل محبوب DirectAdmin
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
گارانتی برگشت وجه برای ۷ روز
نمایندگی دایرکت ادمین ایران 20 گیگابایت
54,400تومان ماهانه
فضا 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل محبوب DirectAdmin
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
گارانتی برگشت وجه برای ۷ روز
نمایندگی دایرکت ادمین ایران 30 گیگابایت
73,200تومان ماهانه
فضا 30 گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل محبوب DirectAdmin
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
گارانتی برگشت وجه برای ۷ روز
نمایندگی دایرکت ادمین ایران 50 گیگابایت
99,900تومان ماهانه
فضا 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل محبوب DirectAdmin
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
گارانتی برگشت وجه برای ۷ روز