هاست ایمیل آلمان 500 MB
20,100تومان ماهانه
فضا 500 مگابایت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ابری پرسرعت
هارد پرسرعت NVMe
کنترل پنل محبوب cPanel/WebMail
دیتاسنتر هتزنر آلمان
تعداد ایمیل نامحدود
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
گارانتی برگشت وجه برای ۷ روز
هاست ایمیل آلمان 1000 MB
25,500تومان ماهانه
فضا 1000 مگابایت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ابری پرسرعت
هارد پرسرعت NVMe
کنترل پنل محبوب cPanel/WebMail
دیتاسنتر هتزنر آلمان
تعداد ایمیل نامحدود
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
گارانتی برگشت وجه برای ۷ روز
دامین رایگان ir برای سفارش های ۶ ماهه و سالیانه

هاست ایمیل آلمان 2000 MB
38,200تومان ماهانه
فضا 2000 مگابایت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ابری پرسرعت
هارد پرسرعت NVMe
کنترل پنل محبوب cPanel/WebMail
دیتاسنتر هتزنر آلمان
تعداد ایمیل نامحدود
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
گارانتی برگشت وجه برای ۷ روز
دامین رایگان ir برای سفارش های ۳ ماهه، ۶ ماهه و سالیانه

هاست ایمیل آلمان 5000 MB
76,400تومان ماهانه
فضا 5000 مگابایت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ابری پرسرعت
هارد پرسرعت NVMe
کنترل پنل محبوب cPanel/WebMail
دیتاسنتر هتزنر آلمان
تعداد ایمیل نامحدود
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
گارانتی برگشت وجه برای ۷ روز
دامین رایگان ir برای سفارش های ۳ ماهه، ۶ ماهه و سالیانه

هاست ایمیل آلمان 10000 MB
98,800تومان ماهانه
فضا 10000 مگابایت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ابری پرسرعت
هارد پرسرعت NVMe
کنترل پنل محبوب cPanel/WebMail
دیتاسنتر هتزنر آلمان
تعداد ایمیل نامحدود
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
گارانتی برگشت وجه برای ۷ روز
دامین رایگان ir برای سفارش های ۳ ماهه، ۶ ماهه و سالیانه

هاست ایمیل آلمان 20000 MB
124,600تومان ماهانه
فضا 20000 مگابایت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ابری پرسرعت
هارد پرسرعت NVMe
کنترل پنل محبوب cPanel/WebMail
دیتاسنتر هتزنر آلمان
تعداد ایمیل نامحدود
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
گارانتی برگشت وجه برای ۷ روز
دامین رایگان ir برای سفارش های ۳ ماهه، ۶ ماهه و سالیانه