1 گیگابایت NVMe
شروع از 130,700تومان ماهانه
رم 2 گيگابایت
پردازنده 1 هسته ای
فضاي هارد 20 گيگ NVMe
پهناي باند 1 GBit/s
ترافيک نامحدود
ديتاسنتر هتزنر آلمان
4 گیگابایت NVMe
شروع از 206,800تومان ماهانه
رم 4 گيگابايت
پردازنده 2 هسته ای
فضاي هارد 40 گيگ NVMe
پهناي باند 1 GBit/s
ترافيک نامحدود
ديتاسنتر هتزنر آلمان
8 گیگابایت NVMe
شروع از 378,900تومان ماهانه
رم 8 گيگابايت
پردازنده 3 هسته ای
فضاي هارد 80 گيگ NVMe
پهناي باند 1 GBit/s
ترافيک نامحدود
ديتاسنتر هتزنر آلمان
16 گیگابایت NVMe
شروع از 643,100تومان ماهانه
رم 16 گيگابايت
پردازنده 4 هسته ای
فضاي هارد 160 گيگ NVMe
پهناي باند 1 GBit/s
ترافيک نامحدود
ديتاسنتر هتزنر آلمان